اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی انجمن تکنولوژی ایران

استادبختیاری آموزش تعمیرات موبایلاستاد بختیاری

مدیربخش آموزش / 12 سال سابقه آموزش فوق تخصصی دوره های آکادمیک تعمیرات لپ تاپ , تعمیرات کامپیوتر , الکترونیک / عضوهیات علمی / مدرس علوم سئو و بازاریابی اینترنتی

 یکسال مدرس مجتمع فنی ملی پایتخت / یکسال مدرس موسسه پارسه انفورماتیک /  دو سال مدیریت نمایندگی ایزایران شعبه انقلاب / هفت سال مدیریت انجمن تعمیرکاران ایران ( ایران لپ تاپ سابق )  / یکسال مدیریت انجمن تکنولوژی ایران

سنسوردرب لپ تاپ آموزش تعمیرات موبایل

آموزش تعمیرات  آموزش تعمیرات موبایلمهندس تیشه زن

مسئول ومدیر بخش برنامه ریزی وتوسعه

مدیریت امورمالی

مدیریت محترم شرکت فن آوران راد / مدیرمسئول ستادهماهنگی امورشهرستانها


آموزش تعمیرات لپ تاپ آموزش تعمیرات موبایلمهندس اسماعیلی

مدرس دوره های لینوکس / مدرس دوره های تعمیرات هارددیسک / مدرس مهندسی معکوس

مسئول سایت مرکزی بانک سپه بخش دیتاسنتر

عضوهیات علمی


آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات موبایلمهندس حسن زاده

کارشناس ارشد

مدیریت دپارتمان تعمیرات  / مدرس لپ تاپ وکامپیوتر / عضوهیات علمی

کارشناس طراحی سازه


آموزش تعمیرات لپ تاپ آموزش تعمیرات موبایلمهندس سلامی

مشاور اموربین الملل / مدیرارشد بخش گارانتی

کارشناس الکترونیک

مدیربخش گارانتی اطلس خاورمیانه


آموزش تعمیرات هارددیسک آموزش تعمیرات موبایلمهندس صدیقی

تکنسین دپارتمان تعمیرات وریکاوری هارددیسک شرکت اطلس خاورمیانه

مدرس ومدیربخش تعمیرات هارددیسک

عضو هیات علمی


آموزش طراحی وب سایت  آموزش تعمیرات موبایلمهندس سبک روح

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

مسئول بخش طراحی سایت وسئو / عضوهیات علمی

مدرس دوره های وردپرس / CMS


آموزش نرم افزار آموزش تعمیرات موبایلمهندس رضایی

مهندس نرم افزار

مسئول روابط عمومی وکارشناس اموربازاریابی

مسئول امورثبت نام


آموزش الکترونیک آموزش تعمیرات موبایلمهندس مرادی

کارشناس ارشد الکترونیک

مدرس الکترونیک  / مدرس تعمیرات کامپیوترولپ تاپ

عضوهیات علمی


آموزش تعمیرات  آموزش تعمیرات موبایلمهندس سودمند

کارشناس الکترونیک

مدرس کامپیوتر ولپ تاپ / مدرس موبایل وتبلت

مسئول واحد فروش ابزار وتجهیزات کارگاهی


آموزش تعمیرات موبایل آموزش تعمیرات موبایلمهندس بای

مدرس دوره های تعمیرات کامپیوترولپ تاپ / کارشناس دپارتمان تعمیرات

کارشناس واحد آموزش وارزیابی کنترل کیفیت

عضوهیات علمی