CPU مجازی

cpu مجازی  آموزش تعمیرات موبایل

cpu مجازی تستری است که داخل سوکت cpu قرارگرفته وسیگنالهای ارتباطی بین سوکت سی پی یو با آی سی پل شمالی و پل جنوبی راچک میکند . ازاین تستر درسیستمهایی که تصویرنمیدهند استفاده میشود .باتوجه به این که سوکت سی پی یو و پل شمالی و پل جنوبی ازنوع BGA میباشند عملا تست مستقیم این قطعات غیرممکن است .پس میتوان گفت بدون استفاده ازcpu مجازی درصد خطا درتعمیرات فوق العاده بالا خواهد بود.

cpu مجازی آموزش تعمیرات موبایل

برای هرنوع سوکت CPU یک نوع خاص سی پی یو مجازی وجود دارد . برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد این تستر ویادگیری کارکرد آن به کانال تلگرام زیر مراجعه نمایید .

کانال تلگرام موبایل آموزش تعمیرات موبایل