کدهای دیباگر

کدهای دیباگر

 کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

noو ff و 00 و C0 و CF : شناسایی نشدن CPU؛ این مشکل ممکن است ناشی از سوختن سی پی یو، جدا شدن اسلات از برد(لحیم سردی)، سوختن یا لحیم سردی چیپ ها بخصوص چیپ جنوبی و … باشد، بهتر است ابتدا عمل کلیر سیموس را انجام دهید درصورتی که مشکل برطرف نشد، CPU را عوض کنید، چیپ ها را چک کنید، در صورت لزوم بایوس را دوباره پروگرام کنید، کد CF هم معمولا مرتبط با مشکل در چیپ جنوبی و یا CPU و سوکت آن است.

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

af و A0 و DD و D1 و D9 و D5 و D3 و C1 و C3 و b0 : کد A0 می تواند ناشی از وجود یک مشکل در دستگاه های متصل به پورت ساتا باشد پس بهتر است تمامی کابل های ساتا را جدا کنید، گاهی این مشکل به رم هم بازمی گردد. کد DD می تواند از سمت رم، اسلات رم(فت ها و قطعات موجود در مسیر اسلات رم) و یا حتی پل جنوبی باشد. D1 معمولا با هیت گرفتن چیپ و یا پروگرام کردن بایوس (گاهی اوقات تمیز کردن اسلات رم و یا تعویض رم) مشکل برطرف می شود. در صورت مشاهده کد D3 بهتر است اسلات رم را با تینر فوری شست و شو دهید، فت های مربوط به آن را چک کنید و در صورت لزوم چیپ جنوبی را لحیم سردی بگیرید. در مورد C1 ممکن است با شست و شوی اسلات رم و یا تعویض قطعات معیوب مرتبط با آن ( فت ها و خازن ها) و یا در برخی از موارد هیت گرفتن چیپ مشکل برطرف شود البته در برخی از مادربرد های Asus این مشکل می تواند ناشی از گرافیک آنبورد باشد که این مشکل بازهم به چیپ بازمی گردد. کد C3 نیز مانند مربوط به رم و قطعات مرتبط به آن و گاهی اوقات چیپ می باشد، در مورد کد های D5 و D9 احتمال دارد مشکل از فاز های رم، رم، اسلات رم باشد.

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

13 و 14 و 25 و و A5 و A6 و A7 : معمولا مربوط به گرافیک و قطعات مرتبط به آن هستند (در برخی از موارد مشکل می تواند از I/O باشد)

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

D0 : معمولا از خرابی (سوختن یا لحیم سردی) چیپ یا کثیف بودن و لحیم سردی سوکت سی پی یو ناشی می شود

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

H5 و 50 : معمولا ناشی از سوختن یا جدا شدن چیپ می باشد

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

D6 و 7F: به معنای شناخته نشدن گرافیک است؛ ممکن است مشکل از گرافیک و یا اسلات و قطعات مرتبط به آن باشد، در برخی موارد مشکل می تواند ناشی از فاز رم هم باشد

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

10و 80 و 88 و FB : ممکن است ناشی از سوختن CPU، مشکل در سوکت CPU و یا حتی بایوس باشد پس بهتر است ابتدا آن را پروگرام کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

26 : نشانه سلامت مادربرد است

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

B4 : مشکل در پورت USB یا قطعات SMD متصل به آن است

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

 55: نشان دهنده مشکل در شناسایی رم است، بهتر است اسلات رم را شست و شو دهید، فت ها و سایر قطعات اطراف آن را تست کنید

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

01 و 54 : عمل کلیر سیموس را انجام بدهید، اسلات رم و CPU را با تینر فوری تمیز کنید و قطعات اطراف آن را بررسی کنید و در صورت لزوم رم و سی پی یو را تعویض کنید

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

0D : مشکل از بخش رم یا گرافیک است؛ شست و شوی اسلات ها و تست قطعات اطراف آن ها و همچنین Clear Cmos را امتحان کنید

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

41 و 46 : مربوط به کیبورد هستند

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

0C : به معنای پاک شدن کد های بایوس است، ممکن است مشکل با پروگرام کردن بایوس برطرف شود

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

09 : ممکن است مشکل از چیپ و یا سوکت CPU باشد

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

A : به احتمال زیاد مشکل از Bios است

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

D4 : این کد نشان دهنده عدم ارتباط بین رم و سی پی یو می باشد پس امکان دارد مشکل از رم، اسلات رم، تریس ها(سیم کشی های مادربرد)، سوکت CPU و حتی بعضی وقت ها پل شمالی باشد

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

e0 و ed : به احتمال زیاد مشکل از اسلات رم و قطعات اطراف آن است

کدهای دیباگر آموزش تعمیرات موبایل

F1 و F7 : مشکل می تواند از اسلات گرافیک و قطعات مرتبط با آن، I/O و حتی چیپ ها باشند

*توجه داشته باشید! در بیشتر مادربرد ها به ویژه مادربرد های Asus اگر کد های FF و 10 در انتها و بعد از سایر کد های به نمایش درآیند هیچ مشکلی وجود ندارد و سیسیتم برای اجرای سیستم عامل آماده است، در غیر اینصورت (در انتها نیایند و قبل از سایر کد های نمایش داده شوند) مادربرد مشکل دارد(مشکلات احتمالی هر کدام از این کد ها در بالا شرح داده شد)