پشتیبانی فنی بی نظیرونامحدود دانشجویان

دانشجویان   انجمن تکنولوژی ایران بعد ازپایان دوره های آموزشی پشتیبانی مستمر وموثر برای حل مشکلات خوددربازارکارخواهند داشت .

شما بعد ازثبت نام دردوره های آموزشی انجمن به یکی ازشیوه های زیر میتوانید ازپشتیبانی استفاده نمایید ::

 

تیک آموزش تعمیرات موبایل تماس تلفنی با اساتید مربوطه

بعدازپایان دوره اساتید محترم انجمن شماره موبایل خودرا دراختیاردانشجویان قرارداده ودانشجویان محترم میتوانند همه روزه ازساعت 10 صبح الی 7 عصر برای رفع اشکال تماس بگیرند .

 

تیک آموزش تعمیرات موبایل  مشاوره ورفع اشکال ازطریق گروه تلگرام انجمن تکنولوژی ایران

بعد ازپایان دوره دانشجویان محترم میتوانند ازطریق گروه تلگرام انجمن برای رفع اشکال طی 24ساعت اقدام نمایند. مزایای فوق العاده استفاده ازگروه تلگرام انجمن ::

 

1 – تمامی دانشجویانی که سال گذشته دوره های آموزشی راگذرانده اند عضو گروه هستند .

2 – شما میتوانید ارتباط مجزا وشخصی بااعضای گروه برای رفع اشکال وهمکاریهای دویاچندجانبه داشته باشید .

3 – ازمشکلات کاری خودمیتوانید فیلم وعکس ارسال کرده وپاسخ رابه صورت فیلم وعکس دریافت نمایید .

4 – درطول روز میتوانید مشکلاتی که ازسوی سایراعضا مطرح شده وتوسط اساتید پاسخ داده میشود را مشاهده وسطح     اطلاعات علمی خودرابالا ببرید.

5 – زمانی که اساتید پشت خط نباشند سایراعضای گروه که سالهای قبل دوره های آموزشی راشرکت کرده اند وهم اکنون افراد مجرب درتعمیرات هستند پاسخ دانشجویان جدید را خواهند داد.

 

آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل

 

 

آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل

 

تیک آموزش تعمیرات موبایل استفاده ازکانال آموزشی انجمن تکنولوژی ایران

دانشجویان میتوانند بعد ازپایان دوره آموزشی باعضویت درکانال آموزشی انجمن ازمطالب علمی روز وتکمیلی برای بالابردن سطح علمی خوداستفاده نمایند .

 

 

آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل

 

 

آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل           آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل

 

7-7 آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل

 

آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل          آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل

 

 

 

درصورتیکه علارغم موارد فوق وپشتیبانی اساتید دانشجویان وکاراموزان عزیز بازهم نتوانند مشکل خودرا حل نمایند درصورتیکه قادربه حضوردرموسسه باشند اساتید جهت رفع مشکل آنها کمک های لازم را انجام خواهند داد.

اگر دانشجویان به علت دوربودن مسافت شهرخود قادربه حضوردرموسسه نبوده وپشتیبانی ازطرق شبکه های اجتماعی نیز نتواند مشکل آنها راحل نمایدآنها میتوانند باارسال قطعه خود ازطریق پست یا تیپاکس راهنمایی های لازم را استادمربوطه دریافت نمایند .

 

آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات موبایل