سنسور درب لپ تاپ

سنسور درب لپ تاپ

 

چراوقتی درب لپ تاپ رو میبندید لپ تاپ خاموش میشه یا به حالت استندبای میره ؟

Reed  Switch  چیست ؟

یک نوع کلید الکتریکی است که با میدان مغناطیسی تحریک میشود وعمل بازوبسته شدن کلید صورت میپذیرد

 

سنسورreed switch آموزش تعمیرات موبایل

درالکترونیک نماد Reed Switch به شکل زیر میباشد

شماتیک reed switch  آموزش تعمیرات موبایل

اساس کارسنسوردرب لپ تاپ یا همان کلید Reed , تحریک مغناطیسی میباشد . بدین صورت که این کلید به صورت پیش فرض یا بازاست ویا بسته .وزمانی  که یک آهن ربا میدان مغناطیسی تولید میکند وقتی به کلید Reed Switch نزدیک شود آن را تغییر حالت میدهد.

همانطورکه درشکل زیر میبینید کلید Reed  Switch دوپایه مغناطیس پذیردارد که درحالت عادی بازهستند وزمانی که آهن ربا به کلید نزدیک شود بسته میگردد

سنسوردرب لپ تاپ  آموزش تعمیرات موبایل

زمانی که این سنسوربه صورت هوشمند درلپ تاپ ها نبود ازیک کلید فشاری استفاده میشد به طوری که وقتی درب لپ تاپ بسته میشد کلید هم عمل میکرد ولپ تاپ به حالت اسلیپ یا هایبرنت میرفت .

سنسوردرب لپ تاپ آموزش تعمیرات موبایل

اما امروزه ازسنسورReed استفاده میشود.این سنسوردرقسمت کناری کیبرد لپ تاپ قراردارد ویک آهن ربا اطراف نمایشگرلپ تاپ قرارداده شده است , بابسته شدن لپ تاپ آهن ربا وسنسوربه یکدیگر نزدیک شده وسنسور عمل مینماید

سنسوردرب لپ تاپ آموزش تعمیرات موبایل

درشکل زیر میتوانید شکل بزرگترازمدارسنسور درب لپ تاپ را ببینید برای این که بتوانید عملکرد این سنسوررا تست کنید کافیست نقاط A , B را به یکدیگر اتصال دهید . قطعه مشکی بزرگترهمان کلید مغناطیسی یا Reed  Switch میباشد که داخل پک جاسازسی شده است

سنسوردرب لپ تاپ  آموزش تعمیرات موبایل

ازاین تکنولوژی درگوشی های تا شو نیزاستفاده میشود

حال زمانی که درب لپ تاپ بسته میشود یا اتفاقی نمیفتد یا خاموش میشود یا به حالت اسلپ ویا هایبرنت میرود

برای انتخاب یکی ازحالات فوق درزمان بسته شدن درب لپ تاپ تنظیمات زیر باید صورت پذیرد

سنسوردرب لپ تاپ  آموزش تعمیرات موبایل

امیدوارم که موارد فوق اندکی به اطلاعات شما اضافه کرده باشد

سنسوردرب لپ تاپ  آموزش تعمیرات موبایل